DAGER IGJEN TIL SKULE-SLUTTWEBSITE ADAM-1ELA

LOGG


OPPGÅVE YFF
10.03.23

PROGRAMERING AV ROBOTAR

Denne dagen var Olav Arild sjuk og sidan EL-ENERGI gjengen var på utplassering var Frode Buvik ledig. Derfor hadde me Frode Buvik den første halvdelen av dagen og Sigfred resten av dagen. Her fekk me stikk bort på robot-labben til TIP og leika oss rundt med bruken av programerbare robotar. Robotane funka på ein enkelt og simpel måte, der ein berre måtte trykka på ein knapp flytte trykke på ein knapp ROBOTARog fortsette slik. Etter eg hadde lært roboten til å plukke opp objekter som nokon firkant-klosser og telefonen min fekk eg lagt til eit rulleband. Eg hadde såtte to robotar på kvar ende på rullebandet, eine roboten plukka opp klossar og andre skulle plukka opp, kjenne kva farge dei var, og sette dei i kvar sin farge "bos." Dette ved hjelp ein bevegelses-sensor som skulle "detecte" når det kom ein kloss på bandet og ein farge gjennkendar som fant ut av fargen. Dette var det me gjorde denne dagen, litt dritt at me ikkje blei heilt ferdig me rullebandet, men slik er det nokon gangar.

17.03.23

TRÅDLAUS-NETT "HEATMAPPER"

Denne dagen beggynte me med det grunnlegande innafor trådlaus-nett og wifi. Me lærte mykje denne dagen, for eksemple at trådlause nett er delt opp i to ulik frekvenser, 2,4GHz og 5GHz. Etter me hadde gjort ein del oppgåver til dette fagstoffet som me nett hadde fått, lasta me ned ein app som heit "HEATMAPPER." Dette programmet gjere slik at den fanger opp kor sterke trådlause nett er rundt der ein står. Derfor kunne me gå rundt på skulen og sjekke signalene. Me gjekk ein tur rundt fosshaugane for å sjekke signalen rundt bolighusa i nærområdet. Me fekk også i oppgåve å prøve dette i nerområdet sitt. Så når eg kom heim denne fredagen tokk eg me pc-en ut i nabolaget får og sjå ut som ein kloking mens eg gjekk rundt. Dette var det me gjorde denne fredagen.

24.03.23

BESØK SOGNDAL KOMMUNE

Denne dagen beggynte me med å gjere ferdig TRÅDLAUS-NETT oppgåvene me hadde fått veka før. Dette gjorde me ca. fram til klokak 10. Når klokka var 10 gjekk me i ein samla flokk ned til Sogndal Kommune. Her fekk me ein prenetasjon som vist oss dei ulike oppdragene som dei får under jobben. Dei vist kor mykje Sogndal Kommune var i mangen på IKT ansatte og korfor dette var svært viktig i form av sikkerheita til ein Kommune. Etter dette gjekk me ilag med Sogndal Kommune opp til Helse & Omsorgsenteret, her hadde dei nemelig eine serverrommet sitt som me fekk sjå på. Det var fult av servere, etter dette fekk me sjå packupane deiras. Dette er der i tilfelle det skjer eit straumbrot i Sogndal. Dei hadde fult av batteri som skulle vare i omkring 30min tildes dei fekk diselagerigaten igang. Dette agerigatet er enormt med to gigantisk disel tanker til å maten den me. Denne gjorde slik at Sogndal Kommune er ganske sikkre i tilfelle straumbrot. Etter dette gjekk me opp igjen på skulen å jobba med HTML og oppgåvene om TRÅDLAUS-NETT. Det var denne fredagen.

31.03.23

PÅSKEMORRO MED VR

Denne dagen begynte me med å bli ferdig med trålausenett oppgåva, her brukte me frå klokka 8 til halv 10. Når klokka vart halv 10 gjekk me i ein samla gruppe bort til læringlaben. Her fekk me ein vising av rommet og dei ulike utsyra som ein kan benytte seg av her. VR-BRILLER Etter litt generel informasjon fekk me opplæring av korleis VR-brillene som me skulle prøve funka. Når me hadde lert den grunnlegande delen av VR-brillene begynte me å spela, eg spelte mest eit klatre spell som eg sjølv synst var veldig kjekt. Det var også andre spel som bordtennis, noko som føltes overaskande likt som bordtennis i virkeligheita. Når klokka nerma seg mat var me ferdige på læringlaben.Etter me hadde ete lunsj var det å forsette på oppgåvene eller koden til websida våres. Det var det me rakk å gjere denne fredagen.

Lenke til Læringslaben

14.04.23

SERVEROPPGÅVE & KODING

Denne dagen var me alle på skulen igjen sjølv om EL-ENERGI og DATA gjengen blei delt i kvar sitt rom. Me på data begynte dagen med å lære meir om servere, sikkerheita og komponentane som må til får å få eit bra serverrom. Etter ein heilt FANTASTISK framvising av tema frå Olav Arild fekk me utdelt oppgåver som me skulle gjere knytta rundt teamet. Etter rundt 1-2 skule timar, fekk me opp får og sjå på serverrommet vg2 og vg3 har i andre etasjen. Når me kom ned igjen etter omvisning var det lunsj. Når lunsjen var ferdig begynte skulle me forsetta på enten server-oppgåvene eller skriv kode til websida. Sidan eg allereie var ferdig med oppgåvene skreiv eg kode. Det var det me rakk denne fredagen.

21.04.23

SPEL TESTING - HUMAN RESOURCE MACHINE

SPELDenne dagen beggynte me med nyheitar om at me skulle få prøve eit spel, som ein del av undervisningen. Spelet som me skulle testa og "reviewe" heit HUMAN RESOURCE MACHINE. Spele gjekk ut på at ein skulle gjere forskjellige ting som innebærte å programmere litt. Programmeringen var eit simpelt blokk diagram som viser det grunnlegande i det som har med koding og proggramering. Etter me fekk testa og spelt spele litt skulle me gjere nokon oppgåve, oppgåvene gjekk ut på å gje våres meiningar om spelet, kva alders gruppe den passa til, kva læring ein får ut ifra slekt opplegg i timen. Eg sjølv synst at spel kan vere ein god og kjekk måte å undervise stoff på i skuletimar. Etter me var ferdig spelt gjekk me vidare til nettside jobbing. Her fekk me oppdrag om å legga til ein nedtelling klokke som tikka ned mot siste skule dag 20 juni. Me skulle også legga inn datoen og allt av dokumentar i form av PDF som me har jobba med under YFF timane. Dette var ein kjekk dag sidan eg synst å lage og skrive kode til nettsida er svært kjekt. Det var det me rakk denne fredagen.


28.04.23

VIRTUELL LINUX

Programvare til virtualisering av LINUXDenne dagen begynte me med å lære det grunnlegande innafor linux og virtualisering ved hjelp av eit program kalt VIRTUAL-BOX. Programmet gjere slik at ein kan lasta ned ein linux, i dette tilfelle linux-mint, rett på virtuel-box. Her kunne ein sjå korleis ein linux hadde sett ut og funka, men uten at heile pc-en blei oppdatert med linux-mint. Virtualisering er ein teknikk som nyttar programvare (VIRTUEL-BOX) til å simulere at ei enkelt datamaskin framstår som fleire separate maskiner. Etter me var ferdig med innstalasjon fekk me test ut korleis linux'en funka. Her hadde me fått oppgåver av Olav Arlid som for ekesmpel fekk oss til å gjere forskjellige kommandoar. Me hadde også noken generele spørsmål om linux og slikt. Alt av testing av kommandoar og oppgåver tilknytta til LINUX og den dagen ligg i PDF-fil på toppen av nettsia. Dette var det me gjorde denne dagen.


05.05.23

HTML-KODING

Denne dagen fekk me klar beskjed om at websida ikkje var heilt i tip-top tilstand av Olav Arild. Mangen av loggane mangla å websida kunne vorte litt betre. Så det var akkurat det me gjorde, me låg til alle loggane og fin pussa koden og "layouten." Eg hadde litt for lite kontrast imellom fargen på bakgrunen og teksen som gjorde det vanskleg å lese av kva som sto der. Det var egentleg da me gjorde denne dagen, me lærte jo og mykje nytt av w3school om korleis ein gjere forskjellege ting i HTML og CSS.


12.05.23

VIRTUALISERING AV WINDOWS-SERVERAR

Denne dagen skulle me virtualisera ein windows-server på virtual-box. Me skulle også fortsette på kode-skriving til websida. Virtualiseringen gjekk ut på at me måtte lasta ned "windows servere 2022." Etter dette lasta me opp serveren på virtual-box, men her kom eg ikkje lengre, eg hadde problem med opplasting av serveren å kom ikkje lengre. Derfor beggynte eg å skrive logg for dei siste dagane før dagen var over.

26.05.23

DIGDIR BESØK

DIGDIR BESØKDenne dagen beggynte me klokka 08:45 på skysstasjonen i Sogndal. Her tokk me rute-buss til Leikanger, dette pågrunn av at me fekk lov til å komme på besøk hos DIGDIR LEIKANGER. Her møtte me Tommy som var sjef for avdelingen, han kunne mykje og holdt ein power-point presentasjon om ke dei gjorde på DIGDIR. Det var alt frå programmering og utviklar til system som driv heile faktura systemet til Noreg. Dette var tøft. Etter me var ferdig med ein lærerik presentasjon reise me tilbake til skulen. Her skreiv me logg om dagen og loggane me ikkje hadde skreve fra før. Det var det me gjorde denne dagen.